Avfallstyper

Asbest
Betong med armeringsjern
Betong uten armeringsjern
Bilbatteri
Blandet avfall
Blandet metall
Blandet papir, papp og kartong
Bromert flammehemmere
Drikkekartong
EE-avfall, blandet
Energiplast
Flasker, kanner og brett
Gips
Gulvbelegg med ftalater
Hageavfall
Impregnert trevirke
Isolerglass med klorparafiner
Isopor (EPS)
Kontorpapir
Lysstoffrør og sparepærer
Maling, lim og lakk
Mineralull
Plast, farget folie
Plast, klar folie
Sikkerhetsmakulering
Toner og blekkassetter
Våtorganisk