Bromert flammehemmere

Skal inneholde:

  • Avfall med innhold av bromerte flammehemmere over grenseverdiene for farlig avfall.

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall.

EAL-kode:
170603

NS:
7155

Beskrivelse
Avfall inneholdende bromerte flammehemmere, gjerne fra rehabilitering og rivning. Eksempler på avfall som kan inneholde bromerte flammehemmere er gulvtepper, isolasjonsmateriale, cellegummi og tekstiler.

Innsamling
Samles inn separat som egen fraksjon

Behandling
Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon

Gjenvinning
Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik
Avvik kan medføre merkostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Særlig risikoforhold
Bromerte flammehemmere er farlig avfall, og skal håndteres i henhold til gjeldende lover og regler.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: