Ordre for bedrifter

Ordremodul

Kunde og anlegg

Forventet avfall

(Spesielle forholdsregler, eller hvor hentes/leveres)
Det er ryddet for snø, og framsiden av containeren/enheten er klarert slik at vår sjåfør kan rygge inntil: