Plast, farget folie

Skal inneholde:

  • Klar og farget folieplast, bæreposer, emballasje, krympeplast ol.

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer plast.
  • Stroppebånd.
  • Hardplast.
  • Andre typer avfall.

Beskrivelse
Folie merket resirkulering symbol:

Innsamling
Løst i gjennomsiktige sekker, baller, komprimator eller container.

Behandling
Plasten blir kontrollert visuelt, før den presses og transporteres til gjenvinning.

Gjenvinning
Smeltes om til nye produkter, material gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: