Isopor (EPS)

Skal inneholde:

  • Hvit EPS/Isopor, som transportkasser, fiskekasser og emballasje rundt varer.

Skal ikke inneholde:

  • Farget isopor (går som farlig avfall)
  • Emballasje som ikke knekker når du vrir eller prøver å knekke den

Beskrivelse
EPS, oftest kalt for isopor, er et lett plastmateriale som brukes i mange former for emballasje og kasser. Typiske isoporemballasjer er transportkasser, fiskekasser og emballasje rundt varer. Isopor ® og Styrofoam er to ulike produsenter av denne typen emballasje.

Innsamling

  • Små mengder, som får plass i en søppelpose, kastes i restavfallet
  • Større mengder leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Behandling
EPS/Isopor skal ikke i plastavfallet. Hjemme hos husholdningene kan mindre volum, som får plass i en restavfallspose, sorteres der. Ved større mengder leveres det på gjenvinningsstasjon.

Gjenvinning
Resirkulert EPS kan for eksempel brukes til isolasjon

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning regelverk
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930?q=avfallsforskrift.

Særlig risikoforhold
Farget Isopor brukes som bygningsisolasjon og skal behandles som farlig avfall.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: