Blandet papir, papp og kartong

Skal inneholde:

  • Bølgepapp.
  • Massivpapp.
  • Papir.
  • Drikkekartong.

Skal ikke inneholde:

  • Våtsterkt papir.
  • Engangstallerkener, drikkebeger.

Beskrivelse
Papp, kartong brukt til emballasje fra varehandel, byggevarehandel o.l.

Innsamling
Hentes i ballet fraksjon, beholdere, containere og komprimatorer.

Behandling
Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før pappen presses i baller for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning
Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: