Bilbatteri

Skal inneholde:

  • Blyakkumulatorer bilbatterier og lignende.

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer batterier.

  • Batteri fra el-bil.

  • Andre typer avfall.

EAL-kode:
160601

NS:
7092

Beskrivelse
Batterier fra biler og lignende

Innsamling
Samles på pall.

Behandling
Batteriene fraktes til godkjente behandlingsmottak. Sorteres etter type og videresendes til behandling.

Gjenvinning
Metaller i batteriene gjenvinnes i spesialiserte anlegg for dette.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: