Isolerglass med klorparafiner

Skal inneholde:

  • Isolerglassruter produsert i Norge i perioden mellom 1976 og 1990.

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer isolerglassruter eller andre typer avfall/farlig avfall. Isolerglassruter produsert i Norge før 1976 og produsert utenfor Norge før 1980.

EAL-kode:
170903

NS:
7158

Beskrivelse
Isolerglassruter produsert i tidsperioden angitt over, kan det være benyttet klorparafinholdig forseglings lim. Dette er klassifisert som farlig avfall og skal samles inn separat. Produksjonsåret står preget inn i avstandsskinnene mellom glassene. Glass som ikke kan identifiseres skal leveres som PCB-holdige isolerglass.

Innsamling
Stående på L-stativ eller godt forankret på Europall. Glasset må ikke demonteres fra vindusramme av treverk.

Behandling
PCB-holdige isolerglassruter blir håndtert i godkjent behandlingsanlegg med spesialtillatelse. Rutene blir visuelt kontrollert, før glassene skjæres ut. Alt PCB-holdig avfall sendes videre til destruksjon.

Gjenvinning
Glasset skjæres ut, og sendes til materialgjenvinning. Trerammene med avstandsskinner og fugemasse inneholdende klorparafiner blir destruert hos godkjent forbrenningsanlegg.

Avvik
Isolerglass med brudd behandles som egen fraksjon. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: