Kontorpapir

Skal inneholde:

  • Papir.
  • Kartong.
  • Drikkekartong.

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall.
  • Papp.

Beskrivelse
Forskjellige typer papir; aviser, kontorpapir, tidsskrifter

Innsamling
Beholdere eller container

Behandling
Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll, før papiret sorteres og leveres til gjenvinning.

Gjenvinning
Papiret gjenvinnes og blir til nytt papir eller tørkepapir.

Avvik
Det kan ilegges gebyr hvis avfallet ikke er sortert i henhold til informasjon gitt i fakta arket. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen bli omklassifisert til restavfall.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: