Betong uten armeringsjern

Skal inneholde:

  • Betong uten forurensing og armering.

Skal ikke inneholde:

  • Armert betong
  • Jord
  • Varmekabler
  • Gulvbelegg
  • Jord
  • Treverk

Beskrivelse
Utherdet betong fra rivning

Innsamling
Betong samles i containere eller tippbiler med hengere. Vær oppmerksom på at ikke oppsamlingsenheter er lastet tyngre enn tillatt. Ta kontakt med Retura Glåma for veiledning. Avfallet skal basis karakteriseres, og skjema skal følge avfallet til mottak.

Behandling
Betong knuses ned

Gjenvinning
Brukes til forsterkningslag på parkeringsanlegg, gangveier gårdsplasser, avfallsmottak o.l.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Særlige risikoforhold
Betong er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt. Ved store enheter kan det være klemfare.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: