Drikkekartong

Skal inneholde:

  • Drikkekartong.

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer papp og papir.
  • Andre typer avfall.

Beskrivelse
Kun drikkekartong. Melk, juice og lignende.

Innsamling
Tømmes/hentes i beholdere på 140 l, 240 l, 360 l eller 660 l beholdere. Ved større volumer tømmes/hentes emballasjen i containere. Fraktes via omlasting til behandlingsanlegg.

Behandling
Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter presset for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning
Gjenvinnes og blir til ny drikkekartong.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifisert til restavfall.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: