EE-avfall, blandet

Skal inneholde:

  • Datautstyr, servere, harddisker
  • Kontormaskiner
  • Telefoner, telefaks, nettbrett
  • Hvitevarer, elektronisk
  • Kjøkkenutstyr
  • Kamera, spillkonsoller, elektroniske leker.

Skal ikke inneholde:

  • Lysstoffrør og lyspærer
  • Toner kassetter (kan sitte i printere, men ikke løse).

Beskrivelse
Kassert elektronikk

Innsamling
Hentes i EE-bur, containere og på pall.

Behandling
Sorteres, demonteres og gjenvinnes/saneres

Gjenvinning
Miljøskadelige komponenter fjernes. Plast, metall og glass material gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: