Blandet metall

Skal inneholde:

  • Forskjellige typer metall.
  • Kan være innslag av for eksempel plast og treverk.

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer avfall.

Beskrivelse
Metall, komplekst er sammensatt av forskjellige typer metall.

Innsamling
Åpne krok- eller liftcontainer

Behandling
Metallet blir sortert i de forskjellige typer ved kverning.

Gjenvinning
Smeltes om til nye produkter, material gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: