Impregnert trevirke

Skal inneholde:

  • Trykkimpregnert trevirke; Kobber (Cu)- eller kobber/ krom/arsen (CCA)impregnert trevirke

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall
  • Metall – spiker og skruer aksepteres.

EAL-kode:
170204

NS:
7098

Beskrivelse
Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terrasser og annet som har vært benyttet utendørs. Ble benyttet i perioden 1950-2002. Varen stammer fra næringsvirksomhet fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikt.

Innsamling
Krok- og lift-containere.

Behandling
Transporteres, omlastes og evt. forbehandles, før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkl inkluderer forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

Gjenvinning
Impregnert trevirke destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: