Avfallsløsninger

 • Rådgivning og planlegging
  Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer kunnskap. God planlegging gjør det mulig å utnytte ressursene i avfallet på en mest mulig lønnsom måte, og dermed spare kostnader for våre kunder. Vi kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap, noe som sikrer våre kunder gode løsninger.

 • Dokumentasjon og statistikker
  Myndighetene stiller strenge krav til dokumentasjon i forbindelse med enkelte avfallstyper, for eksempel alt av farlig avfall. Også med tanke på intern kontroll og oversikt er dokumentasjon viktig. Som kunde hos oss kan du få statistikker på leverte avfallstyper, mengder, sorteringsgrader, antall tømminger, kostnader og hva som skjer med avfallet vi tar hånd om for deg. Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultatene opp mot bedriftens målsettinger.

 • Innsamling av alle typer avfall
  Innen næringslivet oppstår det veldig mange ulike avfallstyper som krever forskjellig innsamling og behandling. For å si det enkelt: Vi henter alt!

 • Utstyr og transport
  For å håndtere avfallet riktig kreves det rette utstyret. Vi har løsningene – alt fra enkle dunker og beholdere til store containere og komprimatorer. Vi har en godt vedlikeholdt bilpark som takler dagens krav til effektivitet. Vi kommer når vi skal.

 • Godkjent avfallsbehandling
  Det finnes en rekke lover og forskrifter som regulerer håndteringen av avfall. Dette er viktig for å utnytte ressursene og ta vare på miljøet. Vi kan kjørereglene.

 • Veiledning og opplæring
  Vi bistår gjerne med opplæring, sorteringsinformasjon og materiell til deg og dine ansatte for å gjøre sorteringen enklest mulig og opprette gode rutiner.