Gips

Skal inneholde:

  • Gips

Skal ikke inneholde:

  • Andre fraksjoner enn gips.
  • Vått gipsavfall.

Beskrivelse
Utsortert gipsavfall, i hele plater eller i biter, hovedsakelig fra bygge- og riveprosjekter.

Innsamling
Gips samles opp i lukkede containere, eller sekker laget til dette formålet. Gipsen transporteres til mottak for mellomlagring, før transport til behandlingsanlegg

Behandling
Gipsen kvernes og urenheter (papp, strie ol) fjernes.

Gjenvinning
Gipsen går til produksjon av ny gips.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Særlig risikoforhold
Gips er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: