Utstyr til krokliftbil

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et tilbud på leie av containere, eller om det skulle oppstå spørsmål.

Vi leier ut containere til bedrifter og privatpersoner. Under ser du en oversikt over et utvalg av containere i forskjellige størrelser og avfallsbeholdere du kan leie hos oss. Disse er enkelt sortert inn i hvordan de brukes og transporteres, og etter størrelse målt i kubikkmeter.

38 m3 krokkasse

20 fot lagercontainer

22 m3 krokkasse

20 m3 komprimator

Andre krokkasser
  • 20 m3 krokkasse
  • 22-24 m3 krokkasse
  • 24 m3 krokkasse med presenning
  • 30-40 m3 krokkasse
  • 25 m3 lukket slamcontainer
  • 35 m3 krokkasse med krankonsoll
  • Transportflak
  • 28 m3 lukket krokkasse med sideluker