Betong med armeringsjern

Skal inneholde:

  • Betong uten forurensing og med armering, både knust og større enheter.

Skal ikke inneholde:

  • Gulvbelegg
  • Jord
  • Varmekabler
  • Treverk
  • Forurenset betong

Beskrivelse
Utherdet betong fra rivning.

Innsamling
Betong samles i containere eller tippbiler med hengere. Vær oppmerksom på at oppsamlingsenheter ikke er lastet tyngre enn tillatt. Kontakt Retura Glåma for veiledning. Avfallet skal basis karakteriseres før levering. Skjema skal følge avfallet til mottak. Retura Glåma kan tilby bistand til dette. Forurensning skal dokumenteres med analyser.

Behandling
Betong knuses ned, og armering tas ut.

Gjenvinning
Brukes til forsterkningslag på parkeringsanlegg, gangveier gårdsplasser, avfallsmottak o.l.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning regelverk
Isolasjonen er inert og omfattes ikke av deponiforbudet.

Særlig risikoforhold
Betong er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt. Ved store enheter kan det være klemfare.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: