Energiplast

Skal inneholde:

  • Emballasjeplast.
  • Cellofan.

Skal ikke inneholde:

  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater. Stroppebånd.
  • Plast som ikke er emballasje.
  • Farlig avfall eller metaller.

Beskrivelse
Plastemballasje som ikke kan material gjenvinnes. F.eks. potetgullposer, cellofan til innpakking av blomster.

Innsamling
Hentes i ballet fraksjon, i klare eller rosa sekker, beholdere, containere og komprimatorer.

Behandling
Kontrolleres visuelt av sjåfør og ved ankomst mottak. Plast går til lokale forbrenningsanlegg for energiutnyttelse.

Gjenvinning
Energi gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. F. eks. plast som ikke er emballasje (plastleker, møbler).

Les mer om de forskjellige avfallstypene: