Gulvbelegg med ftalater

Skal inneholde:

  • Avfall med innhold av ftalater over grenseverdiene for farlig avfall.

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall.

EAL-kode:
170903

NS:
7156

Beskrivelse
Avfall inneholdende ftalater, gjerne fra rehabilitering og riving. Eksempel på avfall som kan inneholde ftalater er myke gulvbelegg.

Innsamling
Samles inn separat som egen fraksjon

Behandling
Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning
Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik
Avvik kan medføre ekstra kostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Særlig risiko:
Ftalater er farlig avfall, og skal håndteres i henhold til gjeldende lover og regler.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: