Asbest

Skal inneholde:

  • Asbest, emballert i henhold til gjeldende regler.

Skal ikke inneholde:

  • Uemballert asbest.

  • Annet avfall.

EAL-kode:
170605

NS:
7250

Beskrivelse
Asbest fra rehabilitering og rivning.

Innsamling
Asbest samles på pall, pakkes i plast, merkes og deklareres i henhold til gjeldende regler. Pakkes i to lag plast, eller i godkjent storsekk. Skal stå på pall.

Behandling
Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon. Det kreves særskilt godkjennelse for behandling av asbest.

Gjenvinning
Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik
Asbest som ikke er pakket korrekt, avvises på mottaket. Avvik vil medføre ekstra kostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Særlig risikoforhold
Asbeststøv er kreftfremkallende og de som arbeider med dette skal derfor ikke eksponeres for asbeststøv. Plasten som asbestene er pakket inn i, må derfor være hel. Vær varsom under håndtering av dette.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: