Flasker, kanner og brett

Skal inneholde:

  • Tom og tørr engangsemballasje i henhold til Grønt Punkts bestemmelser.

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer avfall. Emballasje som har inneholdt farlig avfall.

Beskrivelse
Emballasjeplast i mindre enheter enn 100 ltr, som engangsflasker, kanner, brett, spann som er merket:

Innsamling
Løst i gjennomsiktige sekker, baller, komprimator eller container.

Behandling
Plasten blir kontrollert visuelt, før den presses og transporteres til gjenvinning.

Gjenvinning
Smeltes om til nye produkter, material gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: