Tjenester

Vår styrke er pålitelighet, stor kapasitet, lokal kunnskap og alltid god service. Vi hjelper deg til en miljøriktig og økonomisk avfallshåndtering av alle typer avfall, spesialafvall inkludert. Litra Containerservice AS har hovedkontor i Lillehammer, og er et firma som rendyrker utleie og transport av containere og beholdere for renovasjon.

Avfallsplan

Rapporter

Avfallsløsninger