Personvern

Litra Containerservice

Ditt personvern er viktig for Litra Containerservice AS, og vi er opptatt av å verne om
personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av
personopplysninger i Litra Containerservice skal følge det til enhver tid gjeldende
personvernregelverket.


Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som
samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du som kunde eller
leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.


Behandlingsansvarlig


Daglig leder i Litra Containerservice er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten. Denne personvernerklæringen gjelder for Litra Containerservice AS.


Vår behandling av personopplysninger


Litra Containerservice behandler personopplysninger i forbindelse med kunde- og
leverandørforhold. Nedenfor følger en oversikt over vår behandling av personopplysninger
knyttet til kunder og leverandører. Litra Containerservice har en egen personvernerklæring
for ansatte.


Kundeopplysninger


Litra Containerservice behandler personopplysninger om våre kunder i forbindelse med
leveranse av varer og tjenester.


Hvordan bruker vi dine personopplysninger?


Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til følgende formål:


Levere produkter og tjenester

Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter og tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med:
o å gjennomføre leveranse av produkter og tjenester du bestiller av oss
o identifikasjon av kunder
o fakturering og betalingsoppfølging
o feilretting, kundeservice, klagebehandling og kontrolltiltak

Utvikling og analyse

Vi behandler personopplysninger for å forbedre og videreutvikle våre produkter, tjenester.


Salg og markedsføring

Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring, herunder markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l.


Overholdelse av lovbestemmelser

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.


Andre formål du har samtykket til

Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.


Vi behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler/kontrakter med våre kunder. Vi behandler også personopplysninger basert på samtykke. Når behandlingen skjer basert på samtykke, kan du trekke samtykket tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse.


Hvordan samler vi personopplysninger?


Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke kommunikasjonskanaler du benytter, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering eller i andre relevante sammenhenger.


Vi samler inn personopplysninger som du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester.


Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjon du ber om.


Hvilke personopplysninger behandler vi?


Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:
o Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger
o Demografisk informasjon, for eksempel fødselsdato
o Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger og kontakt med kundestøtte
o Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord
o Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke

Våre digitale kanaler er ikke ment for, eller rettet mot, barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst
informasjon om barn under 13 år. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om et barn under
13 år, kan du kontakte oss skriftlig slik at vi kan slette informasjonen.


Navigasjonsinformasjon


Informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett. Ved å bruke våre digitale kanaler med en nettleser hvor innstillingene gjør det mulig å lagre cookies på enheten, samtykker du til vår bruk av cookies.


Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (for eksempel Facebook sine sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.


Reklame
Vi kan bruke tredjepartsselskaper når vi annonserer på nett. Disse selskapene bruker informasjonskapsler og sporingspiksler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på denne og andre nettsider for å tilby deg målrettet reklame basert på interessene dine. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon med formål om å gi deg målrettede annonser, kan du avregistrere deg via dette nettstedet: http://www.youronlinechoices.eu/. Husk at dette ikke skjermer deg for enhver form for reklame. Du vil fortsatt eksponeres for generisk reklame.


Leverandøropplysninger


Litra Containerservice behandler også personopplysninger om våre leverandører i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester. Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle avtaler/kontrakter med våre leverandører. Opplysningene kan i særskilte tilfeller også benyttes i forbindelse med kontrolltiltak.


Personopplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet kontaktinformasjon til personer hos våre leverandører, herunder grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger. Ved kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå behandles også personopplysninger om de innleide, så som personalia, utdannelse, kompetanse, evalueringer og pårørende. I slike tilfeller inngås databehandleravtalen med bemanningsbyrået.


Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?


Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi er underlagt.


Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss å være kunde eller leverandør av oss. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.


Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.


Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.


Får andre tilgang til dine personopplysninger?


I enkelte tilfeller utveksles personopplysninger mellom selskapene i Østlandet Gjenvinning-konsernet som vi er en del av.


Vi vil også kunne oppgi personopplysninger til:

o databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.


Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området.


o andre parter med ditt samtykke.


Vi kan også utlevere informasjon:
o I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser
o I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.


Hvordan beskytter vi dine opplysninger?


Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider
kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.


Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig utfører risikovurderinger, revisjoner av underleverandører og gjennomgår ulike faktorer som tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.


Dine rettigheter

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning, har
du rett til:
o å vite hvilken informasjon vi har registrert om deg
o å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
o å trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg


Litra Containerservice har ikke et eget personvernombud. Spørsmål, innsigelser eller
anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til container@litracontainer.no


Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en
klage til Datatilsynet.

Sist oppdatert 17.03. 2021