Aktuelt

Se siste nytt fra oss via vår Facebook feed nedenfor

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 måneder siden

Bananskall i papirdunken?

Noen som kjenner seg igjen? Vi kaster altfor mye usortert avfall, og betaler dyrt for det.

Plukkanalyse av bedriftens avfall er en verdifull prosess som gir innsikt og muligheter for forbedring. La oss utforske hvorfor plukkanalyse er viktig og hvordan den kan påvirke bedrifters bærekraft og økonomi.

Reduserte kostnader:
Håndtering av usortert avfall er dyrt. Jo større andel restavfall som blir hentet av avfallsleverandøren, desto dyrere blir det.
Restavfallet består ofte av blandet avfall, og dagens mest gunstige løsning er å brenne det. Den økende CO2-avgiften på avfall til forbrenning påvirker spesielt bedrifter med store volumer restavfall.
Kildesortering av renere fraksjoner reduserer kostnadene. Plukkanalyse gir grunnlag for å forbedre metodene og redusere mengden restavfall.

Dokumentasjonskrav i avfallsforskriften:
Regelendringene i avfallsforskriften fra 2023 øker behovet for å ha kontroll på avfallet i virksomheten. Kravet om separat sortering av biologisk avfall (som plast og matavfall) må dokumenteres. Bedrifter må kunne vise hva slags avfall som genereres og hvor stor andel som kildesorteres for materialgjenvinning.

Økt bærekraft:
Flere bedrifter ønsker å vise sitt engasjement for bærekraft ved å forbedre avfallshåndteringen. Plukkanalyse gir innsikt i hvor avfallet ender opp, hva som skjer med det, og hvordan ulike avfallsfraksjoner kan løftes høyere opp i avfallspyramiden.
Dette praktiske utgangspunktet bidrar til mer bærekraftig drift.

Hvordan utføres en plukkanalyse?
Plukkanalysen starter med å tømme avfallet utover en flate og begynne å plukke og sortere. Bedrifter får bedre innsikt i eget avfall, noe som gjør det enklere å forbedre avfallshåndteringen. Erfarne rådgivere i Litra Containerservice kan bistå gjennom hele prosessen – fra analyse og kartlegging til å finne de rette tiltakene for din bedrift.

Så neste gang du ser et bananskall i papirdunken, tenk på hvordan din bedrift kan dra nytte av en grundig plukkanalyse! 🍌💡
... Se merSe mindre

Bananskall i papirdunken?

Noen som kjenner seg igjen? Vi kaster altfor mye usortert avfall, og betaler dyrt for det.

Plukkanalyse av bedriftens avfall er en verdifull prosess som gir innsikt og muligheter for forbedring. La oss utforske hvorfor plukkanalyse er viktig og hvordan den kan påvirke bedrifters bærekraft og økonomi.

Reduserte kostnader:
Håndtering av usortert avfall er dyrt. Jo større andel restavfall som blir hentet av avfallsleverandøren, desto dyrere blir det.
Restavfallet består ofte av blandet avfall, og dagens mest gunstige løsning er å brenne det. Den økende CO2-avgiften på avfall til forbrenning påvirker spesielt bedrifter med store volumer restavfall.
Kildesortering av renere fraksjoner reduserer kostnadene. Plukkanalyse gir grunnlag for å forbedre metodene og redusere mengden restavfall.

Dokumentasjonskrav i avfallsforskriften:
Regelendringene i avfallsforskriften fra 2023 øker behovet for å ha kontroll på avfallet i virksomheten. Kravet om separat sortering av biologisk avfall (som plast og matavfall) må dokumenteres. Bedrifter må kunne vise hva slags avfall som genereres og hvor stor andel som kildesorteres for materialgjenvinning.

Økt bærekraft:
Flere bedrifter ønsker å vise sitt engasjement for bærekraft ved å forbedre avfallshåndteringen. Plukkanalyse gir innsikt i hvor avfallet ender opp, hva som skjer med det, og hvordan ulike avfallsfraksjoner kan løftes høyere opp i avfallspyramiden.
Dette praktiske utgangspunktet bidrar til mer bærekraftig drift.

Hvordan utføres en plukkanalyse?
Plukkanalysen starter med å tømme avfallet utover en flate og begynne å plukke og sortere. Bedrifter får bedre innsikt i eget avfall, noe som gjør det enklere å forbedre avfallshåndteringen. Erfarne rådgivere i Litra Containerservice kan bistå gjennom hele prosessen – fra analyse og kartlegging til å finne de rette tiltakene for din bedrift.

Så neste gang du ser et bananskall i papirdunken, tenk på hvordan din bedrift kan dra nytte av en grundig plukkanalyse! 🍌💡
4 måneder siden

Det begynner å våres i lufta☀️Hva med å planlegge leie av container til vårdugnaden allerede nå? Godt med alt som er gjort, ikke sant?😉👍 Vi tar i mot bestillinger på telefon 61 26 66 56 og epost: container@litracontainer.no ... Se merSe mindre

Det begynner å våres i lufta☀️Hva med å planlegge leie av container til vårdugnaden allerede nå? Godt med alt som er gjort, ikke sant?😉👍 Vi tar i mot bestillinger på telefon 61 26 66 56 og epost: container@litracontainer.no
5 måneder siden

Vi gratulerer Litra Containerservice med lansering av ny nettside og nettbutikk! Den nye nettsiden inneholder all nødvendig informasjon, samt en nettbutikk som gjør det mulig å bestille nødvendige produkter raskt og enkelt. Du kan også leie container fra Litra Containerservice, og her har vi satt opp en fraktløsning som gir deg nøyaktig beregning av prisen basert på avstanden mellom deg som kunde og Litra Containerservice.

Vi vil takke Litra Containerservice for tilliten og samarbeidet gjennom hele prosessen. Vi håper nettsiden møter alle forventningene deres og bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere.
Ta en titt på litracontainer.no/
... Se merSe mindre

6 måneder siden

Bedrifter har flere gode grunner for å sortere avfallet sitt.

1. Miljømessige hensyn: Bedrifter har et ansvar for å redusere sin miljøpåvirkning, og riktig avfallssortering er en viktig del av dette. Ved å sortere avfallet kan bedrifter bidra til å redusere mengden avfall som havner på deponier eller blir brent, og dermed minske negativ påvirkning på miljøet, inkludert jord, vann og luftkvalitet.

2. Økonomiske besparelser: Riktig avfallssortering kan bidra til økonomiske besparelser for bedrifter. Ved å gjenbruke materialer internt eller gjenvinne dem eksternt, kan bedrifter redusere kostnadene knyttet til kjøp av nye råvarer eller avfallshåndteringstjenester. Noen materialer kan også ha en gjenkjøpsverdi når de resirkuleres.

3. Rettssikkerhet og reguleringer: Lover og reguleringer pålegger bedrifter å håndtere avfallet sitt på en bestemt måte. Ved å sortere avfallet i samsvar med disse forskriftene, sikrer bedrifter at de er i samsvar med loven og unngår potensielle bøter eller juridiske konsekvenser.

4. Image og omdømme: Forbrukere og samfunn er stadig mer opptatt av bærekraft og miljøvennlig praksis. Bedrifter som viser engasjement for miljøvern gjennom riktig avfallssortering, kan styrke sitt omdømme og tiltrekke seg et mer miljøbevisst publikum. Dette kan også være en del av bedriftens merkevareidentitet og miljøpolitikk.

5. Etisk ansvar: Å ta ansvar for avfallshåndtering er en del av bedriftens etiske ansvar overfor samfunnet og miljøet.
... Se merSe mindre

6 måneder siden

Bedrifter har flere gode grunner for å sortere avfallet sitt.

1. Miljømessige hensyn: Bedrifter har et ansvar for å redusere sin miljøpåvirkning, og riktig avfallssortering er en viktig del av dette. Ved å sortere avfallet kan bedrifter bidra til å redusere mengden avfall som havner på deponier eller blir brent, og dermed minske negativ påvirkning på miljøet, inkludert jord, vann og luftkvalitet.

2. Økonomiske besparelser: Riktig avfallssortering kan bidra til økonomiske besparelser for bedrifter. Ved å gjenbruke materialer internt eller gjenvinne dem eksternt, kan bedrifter redusere kostnadene knyttet til kjøp av nye råvarer eller avfallshåndteringstjenester. Noen materialer kan også ha en gjenkjøpsverdi når de resirkuleres.

3. Rettssikkerhet og reguleringer: Lover og reguleringer pålegger bedrifter å håndtere avfallet sitt på en bestemt måte. Ved å sortere avfallet i samsvar med disse forskriftene, sikrer bedrifter at de er i samsvar med loven og unngår potensielle bøter eller juridiske konsekvenser.

4. Image og omdømme: Forbrukere og samfunn er stadig mer opptatt av bærekraft og miljøvennlig praksis. Bedrifter som viser engasjement for miljøvern gjennom riktig avfallssortering, kan styrke sitt omdømme og tiltrekke seg et mer miljøbevisst publikum. Dette kan også være en del av bedriftens merkevareidentitet og miljøpolitikk.

5. Etisk ansvar: Å ta ansvar for avfallshåndtering er en del av bedriftens etiske ansvar overfor samfunnet og miljøet.
... Se merSe mindre

Bedrifter har flere gode grunner for å sortere avfallet sitt.

1. Miljømessige hensyn: Bedrifter har et ansvar for å redusere sin miljøpåvirkning, og riktig avfallssortering er en viktig del av dette. Ved å sortere avfallet kan bedrifter bidra til å redusere mengden avfall som havner på deponier eller blir brent, og dermed minske negativ påvirkning på miljøet, inkludert jord, vann og luftkvalitet.

2. Økonomiske besparelser: Riktig avfallssortering kan bidra til økonomiske besparelser for bedrifter. Ved å gjenbruke materialer internt eller gjenvinne dem eksternt, kan bedrifter redusere kostnadene knyttet til kjøp av nye råvarer eller avfallshåndteringstjenester. Noen materialer kan også ha en gjenkjøpsverdi når de resirkuleres.

3. Rettssikkerhet og reguleringer: Lover og reguleringer  pålegger bedrifter å håndtere avfallet sitt på en bestemt måte. Ved å sortere avfallet i samsvar med disse forskriftene, sikrer bedrifter at de er i samsvar med loven og unngår potensielle bøter eller juridiske konsekvenser.

4. Image og omdømme: Forbrukere og samfunn er stadig mer opptatt av bærekraft og miljøvennlig praksis. Bedrifter som viser engasjement for miljøvern gjennom riktig avfallssortering, kan styrke sitt omdømme og tiltrekke seg et mer miljøbevisst publikum. Dette kan også være en del av bedriftens merkevareidentitet og miljøpolitikk.

5. Etisk ansvar: Å ta ansvar for avfallshåndtering er en del av bedriftens etiske ansvar overfor samfunnet og miljøet.
Last mer