Ring oss for en containerprat Telefon : 61 26 66 56
Rådgivning Vi tilbyr gratis rådgivning som skreddersyr de beste løsninger for private og næringsdrivende. God økonomi i forbindelse  med søppelhåndtering starter med god planlegging, kildesortering og miljøriktige løsninger. Vår rådgivning inkluderer også  en oppdatering i forhold til lover og forskrifter. VI kan til en hver tid framskaffe avfallsstatistikker og dokumentasjon på leverte fraksjoner og kostnader, som tilfredsstiller  myndighetenes krav. Vi håndterer alle slags fraksjoner som leveres til godkjente mottak, også farlig avfall og spesial avfall. Vår styrke er pålitelighet, stor kapasitet, lokal kunnskap og alltid god service. Mange av sjåførene har fagbrev og bred  kompetanse. Litra Containerservice AS er regionens naturlige valg i renovasjonstjenester. Ring 61 26 66 56 for et besøk av våre  rådgivere slik at din bedrift kan få en  økonomisk og miljøriktig avfallsløsning. Per Bakken Mobil :  99 08 17 77
© Jan Moldal
Vår styrke er pålitelighet, stor kapasitet, lokal kunnskap og alltid god service. Mange av sjåførene har fagbrev og bred kompetanse. Litra Containerservice AS er regionens naturlige valg i renovasjonstjenester.
VI kan til en hver tid framskaffe avfallsstatistikker og dokumentasjon på leverte fraksjoner og kostnader, som tilfredsstiller myndighetenes krav. Vi håndterer alle slags fraksjoner som leveres til godkjente mottak, også farlig avfall og spesial avfall.
Vi tilbyr gratis rådgivning som skreddersyr de beste løsninger for private og næringsdrivende. God økonomi i forbindelse med søppelhåndtering starter med god planlegging, kildesortering og miljøriktige løsninger. Vår rådgivning inkluderer også en oppdatering i forhold til lover og forskifter.
Rådgivning
Ring 61 26 66 56 for et besøk av våre rådgivere slik at din bedrift kan få en økonomisk og miljøriktig avfallsløsning.
Per Bakken Telefon : 99 08 17 77
© Jan Moldal
Ring oss for en containerprat Telefon : 61 26 66 56