Kildesortering

I forbindelse med næringslivsbedrifter oppstår det en mengde forskjellige avfallstyper som krever forskjellig behandling og innsamling. Vi hjelper din bedrift med å behandle avfallet på en miljøvennlig og riktig måte. Ved å sortere avfallet riktig, er det mange kroner å spare på behandlingskostnadene.

 

 Har du spørsmål om kildesortering? Ta kontakt.

 

Ønsker din bedrift en gjennomgang vedrørende avfallshåndtering? Kontakt salgsleder, Per Bakken, på telefon 990 81 777.

 

 Asbestholdige materialer

Skal inneholde: Emballert asbest i henhold til gjeldende regler

Skal ikke inneholde: Uemballert asbest og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Asbest er farlig avfall og deklareres (sendes til deponering), ikke gjenvinnes

 

 Batterier

Skal inneholde: Alle typer småbatterier

Skal ikke inneholde: Bilbatterier, batterier fra verktøy og lignende

Dette skjer med avfallet: Batteriene blir gjenvunnet hvis det er mulig

 

 Bilbatterier

Skal inneholde: Blyakkumulatorer, bilbatterier og lignende

Skal ikke inneholde: Andre typer batterier, batterier fra elbiler og annet type avfall

Dette skjer med avfallet: Metaller i batteriene gjenvinnes i spesialiserte anlegg

 

 Betong, ren med armering

Skal inneholde: Betong uten forurensing og armering knust og i større enheter

Skal ikke inneholde: Gulvbellegg, jord, varmekabler, treverk og forurenset betong

Dette skjer med avfallet: Brukes til forsterkningslag på parkeringsnalegg, gangveier, gårdsplasser, avfallsmottak og lignende

 

 Betong, ren uten armering

Skal inneholde: Betong uten forurensing og armering

Skal ikke inneholde: Armert betong, jord, varmekabler, gulvbelegg, varmekabler og treverk

Dette skjer med avfallet: Brukes til forsterkningslag på parkeringsnalegg, gangveier, gårdsplasser, avfallsmottak og lignende

 

 Bromerte flammehemmere

Skal inneholde: Gulvtepper, isolasjonsmaterialer, cellegummi og tekstiler som inneholder bromerte flammehemmere fra rehabilitering og rivning

Skal ikke inneholde: Annet avfall

Dette skjer med avfallet: Brommerte flammehemmere er farlig avfall som skal deklareres (sendes til deponering), ikke gjenvinnes

 

 Dekk

Skal inneholde: Dekk fra kjøretøy med og uten felg 

Skal ikke inneholde: Forurensing og andre avfallstyper

Dette skjer med avfallet: Dekk blir kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål

 

 Drikkekartong

Skal inneholde: Drikkekartonger som melkekartonger, juicekartonger og lignende

Skal ikke inneholde: Andre typer papp og papir og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Gjenvinnes og blir til nye drikkekartonger

 

 Elektronikk, blandet

Skal inneholde: Datautstyr, servere, harddisker, kontormaskiner, telefoner, telefaks, nettbrett, elektroniske hvitevarer, elektronisk kjøkkenutstyr,  kamera, spillkonsoller og elektroniske leker

Skal ikke inneholde: Lysstoffrør og lyspærer, tonerkassetter (disse kan sitte i printeren, men ikke leveres løse)

Dette skjer med avfallet: Miljøskadelige komponenter fjernes, mens plast, metall og glass gjenvinnes

 

 Energiplast

Skal inneholde: Plastemballasje som ikke kan materialgjenvinnes (for eksempel stroppebånd og cellofan til innpakking av blomster)

Skal ikke inneholde: Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater, plast som ikke er emballasje, farlig avfall, metaller

Dette skjer med avfallet: Energigjenvinnes

 

 Frityrfett

Skal inneholde: Alle typer matolje, frityrolje og annen vegetabilsk eller animalsk olje (fiskeolje)

Skal ikke inneholde: Emballasje eller annet avfall som ikke er frityrolje- eller fett

Dette skjer med avfallet: Frityrfett og matoljer renses og gjenvisses som biodiesel, biologisk fyringsolje, teknisk olje eller biogass

 

 Ftalater

Skal inneholde: Gulvbellegg og isolerglassruter fra rehabilitering og rivning

Skal ikke inneholde: Annet avfall

Dette skjer med avfallet: Ftalater er farlig avfall som deklareres (leveres til deponering), gulvbelegg kan energigjenvinnes

 

 Fyllmasser, forurensede

Skal inneholde: Forurensede masser fra jord og grunn

Skal ikke inneholde: Annet materiale eller fremmedelementer, masser som er farlig avfall, restavfall, trevirke og organisk materiale

Dette skjer med avfallet: Forurensede fyllmasser er farlig avfall og skal deklareres (leveres til deponering), det er avfallsbesitters plikt å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kapittel 9

 

 Fyllmasser, rene

Skal inneholde: Grus, ren stein av ulik størrelse, rene gravemasser med og uten armering, rene rivemasser uten armering (leca, tegl og lignende)

Skal ikke inneholde: Fremmedelementer, forurensede masser og organisk materiale

Dette skjer med avfallet: Rene masser kan disponeres uten tillattelse etter forurensningsloven, men skal leveres til et godkjent mottak iht. Plan- og bygningsloven

 

 Gips

Skal inneholde: Gips

Skal ikke inneholde: Andre fraksjoner enn gips, vått gipsavfall

Dette skjer med avfallet: Gipsen går til produksjon av ny gips

 

 Glass- og metallemballasje

Skal inneholde: Syltetøyglass, glassflasker, hermetikkbokser, nye metallbokser, aluminiumsfolige, metallokk, metallkorker, metalltuber

Skal ikke inneholde: Blyglass, speil, vindusglass, porselen, keramikk, krystall, ildfast glass, lyspærer, batterier, malingsspann, glass- og metall som ikke er emballasje

Dette skjer med avfallet: Glass gjennvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong

 

 Grot

Skal inneholde: Grener og topper av trær

Skal ikke inneholde: Røtter, stammer, jord, grus, steiner

Dette skjer med avfallet: Avfallet blir til brensel for biorenseanlegg uten renseanlegg

 

 Hageavfall

Skal inneholde: Løv, kvister, jord, planter, busker

Skal ikke inneholde: Stein, røtter, trær, svartelistede planter, annet avfall som restavfall, glass og metall

Dette skjer med avfallet: Avfallet blir kompostert og brukt til jordforbedring

 

 Isolasjon, mineralull

Skal inneholde: Mineralull eller steinull fra bygge- og riveprosjekter, som for eksempel Glava, Rockwool, himlingsplater, vintermatter og sydde matter

Skal ikke inneholde: Isolasjon laget av andre materialer som inneholder farlig avfall og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Mineralull og steinull legges på deponi, da kvaliteten som regel er for dårlig til at produsentene kan bruke dette i produksjon av ny isolasjon

 

 Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK

Skal inneholde: Isolasjonsmaterialer med KFK-, HKPF- eller HFK-holdige blåsmidler over grensen for farlig avfall

Skal ikke inneholde: Annet avfall

Dette skjer med avfallet: Blåsemidler kan saneres ut i egen prosess slik at plasten kan energigjenvinnes

 

 Kabler og ledninger

Skal inneholde: Alle typer kabler og ledninger

Skal ikke inneholde: Emballasje og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Stål, metall og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til råvarer, plast blir energigjenvunnet

 

 Klorparafinholdige isolerglass

Skal inneholde: Norske isolerglassruter produsert etter 1975, utenlandske isolerglassruter produsert mellom 1979 og 1990

Skal ikke inneholde: Andre typer isolerglassruter eller andre typer avfall/farlig avfall, isolerglassruter produsert i Norge før 1976 og produsert utenfor Norge før 1980

Dette skjer med avfallet: Glasset skjæres ut og sendes til materialgjenvinning, trerammer med avstandsskinner og fugemasse inneholdende klorparafiner blir destruert hos godkjent forbrenningsanlegg

 

 Komplekst metall

Skal inneholde: Forskjellige typer metall (kan inneholde innslag av for eksempel plast og treverk)

Skal ikke inneholde: Annet type avfall

Dette skjer med avfallet: Smeltes om til nye produkter og materialgjenvinnes

 

 Lyspærer og andre lyskilder

Skal inneholde: Sparepærer og andre kvikksølvholdige lyskilder

Skal ikke inneholde: Rette lysstoffrør, lyspære-emballasje, EE-avfall, glødelamper, farlig avfall og annet type avfall

Dette skjer med avfallet: Lyspærer og andre lyskilder er farlig avfall som skal deklareres, hvis mulig, metallet gjenvinnes

 

 Lysstoffrør, rette

Skal inneholde: Kun rette lysstoffrør

Skal ikke inneholde: Lysstoffrør og sparepærer som ikke er rette, emballasje for lysstoffrør, EE-avfall, glødeløamper, farlig avfall og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Rette lysstoffrør er farlig avfall som deklareres, hvis mulig, metallet gjenvinnes

 

 Maling, lim og lakk

Skal inneholde: Maling, lakk, trykkfarger, trykkfargeslam, lim, klebemidler, tetningsmasser, og emballasje med rester av maling, lim og lakk

Skal ikke inneholde: Løsmidler, produkter med isocyanater, produkter med organiske peroksider

Dette skjer med avfallet: Maling, lim og lakk er farlig avfall som skal deklareres, ikke gjenvinnes

 

 Matavfall

Skal inneholde: Våtorganisk avfall (matavfall)

Skal ikke inneholde: Metaller, glass, tekstiker, treverk, hageavfall, bleier og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Matavfall blir omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet, restprodukt etter varmebehandling benyttes til jordforbedring

 

 Matavfall med emballasje

Skal inneholde: Våtorganisk avfall (matavfall), kan være emballert med plast, papp eller papir

Skal ikke inneholde: Metaller, glass, tekstiker, treverk, hageavfall, bleier og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Matavfall blir omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet, restprodukt etter varmebehandling benyttes til jordforbedring

 

 Papir

Skal inneholde: Papir, kartong og drikkekartong

Skal ikke inneholde: Annet avfall og papp

Dette skjer med avfallet: Gjenvinnes og blir til nytt papir

  

 Papp, bølgepapp og kartonger

Skal inneholde: Bølgepapp og massiv papp fra varehandel, byggevarehandel og lignende

Skal ikke inneholde: Papir med plastbelegg, papir, drikkekartong, engangstallerkner, drikkebegere

Dette skjer med avfallet: Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong

 

 PCB-holdige isolerglass

Skal inneholde: Norske isolerglass datert mellom 1965 og 1975, utenlandske isolerglass datert til og med 1979 (ikke Thermopane-ruter)

Skal ikke inneholde: Isolerglass nyere enn beskrevet, annet avfall

Dette skjer med avfallet: Glasset skjæres ut og sendes til materialgjenvinning, trerammene blir energigjenvunnet hos godkjent forbrenningsanlegg 

 

 Plastfolie

Skal inneholde: Klar og farget folieplast, bæreposer, emballasje, krympeplast

Skal ikke inneholde: Andre typer plast, stroppebånd, hardplast, annet avfall

Dette skjer med avfallet: Smeltes om til nye produkter

 

 Plastflasker og kanner

Skal inneholde: Hardplast som for eksempel spylekanner, plastflasker, kanner og spann merket med faresymboler og som er drypptørre og tomme

Skal ikke inneholde: Andre typer avfall eller emballasje som inneholder farlig avfall

Dette skjer med avfallet: Smeltes om til nye produkter

 

 Restavfall, usortert

Skal inneholde: Blandet avfall til sortering

Skal ikke inneholde: Farlig avfall, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall, EE-avfall, store mengder stein og betong, gips, isolasjon, hageavfall, dekk, felger, matavfall

Dette skjer med avfallet: Avfallet blir så langt det er mulig sendt til gjenvinning og forbrenning

 

 Dette skal ikke kastes i restavfall

 • Kjemikalier: Tomme fugepatroner, spraybokser, malingsrester, rengjøringsmidler, drivstoff, olje,  løsemidler og lignende.

 • Elektriske artikler: Alt som går på strøm, for eksempel kjøleskap, vaskemaskiner, tv-apparater,  mobiltelefoner, elektriske ledninger, batteridrevene produkter osv. Dette leveres gratis der slikt kjøpes, eller kan tas med etter spesiell avtale.

 • Lysrør og sparelyspærer

 • Alle typer batterier 

 • Bildekk

 • Isolerglassruter:  Produsert i perioden 1965 tom 1975 (PCB). Fra 1975-1990 (Klorparafiner) leveres i separat container/pall.

 

 • Impregnert trevirke: Leveres i separat container

 

 • Asbest: Leveres forsvarlig innpakket i separat container/pall

 

 • Gulvbelegg: Leveres i separat container

 

 • Gips: Små mengder kan legges i godkjente sekker som knytes igjen og legges på toppen av  restavfallscontaineren. Litra Containerservice har slike for salg.

 

 • Matavfall: Leveres i separat beholder. Dette gjelder containere levert i Ringebu-Vinstraområdet.

 

Ved levering av avfall på mottakene som ikke tilfredsstiller krav til sortering, blir vi ilagt  avviksgebyr og sorteringskostnader. Dette må vi da viderefakturere. 

 

 Restavfall til forbrenning

Skal inneholde: Avfallsfraksjoner egnet for energiutnyttelse

Skal ikke inneholde: Farlig avfall, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall, EE-avfall, store mengder stein og betong, gips, isolasjon, hageavfall, dekk, felger, matavfall

Dette skjer med avfallet: Restavfallet leveres til godkjent forbrenningsanlegg hvor det produseres fjernvarme og prosessdamp

 

 Smittefarlig avfall

Skal inneholde: Smittefarlig eller infeksjonsfremmende stoff fra helse- og dyrehelsetjenesten, stikkende og skjærende avfall

Skal ikke inneholde: Dyrekadaver, slakteavfall, kassert melk, medisiner eller annet risikoavfall

Dette skjer med avfallet: Smittefarlig avfall sendes til anlegg med behandlingstillatelse eller til anlegg med forbrenningstillatelse og destrueres

 

 Spraybokser

Skal inneholde: Spraybokser som inneholder drivgass som for eksempel lakk og hårspray

Skal ikke inneholde: Spraybokser som har inneholdt for eksempel fugemasse eller annet type farlig avfall

Dette skjer med avfallet: Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke

 

 Tonerkassetter og blekkpatroner

Skal inneholde: Kasserte tonerkassetter og blekkpatroner fra skriver med eller uten kretskort

Skal ikke inneholde: Emballasje, annet EE-avfall og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Sorterte tonerkassetter blir bearbeidet og går til gjenbruk, de kan også energigjenvinnes

 

 Trevirke, blandet

Skal inneholde: Ubehandlet trevirke, og trevirke som inneholder materiale som er behandlet med maling, lim og lakk, men som ikke regnes som farlig avfall

Skal ikke inneholde: Impregnert trevirke, brannhemmende plater og avfall som ikke er trevirke

Dette skjer med avfallet: Blandet trevirke blir til fjernvarme og prosessdamp i godkjent forbrenningsanlegg

 

 Trevirke, impregnert

Skal inneholde: Trykkimpregnert trevirke (kobber (Cu)- eller kobber/krom/arsen (CCA)- impregnert trevirke)

Skal ikke inneholde: Annet avfall og metall

Dette skjer med avfallet: Impregnert trevirke energigjenvinnes