Kildesortering

I forbindelse med næringslivsbedrifter oppstår det en mengde forskjellige avfallstyper som krever forskjellig behandling og innsamling. Vi hjelper din bedrift med å behandle avfallet på en miljøvennlig og riktig måte. Ved å sortere avfallet riktig, er det mange kroner å spare på behandlingskostnadene.

Våre beholdere for renovasjon og avfallshåndtering

Ønsker din bedrift en gjennomgang vedrørende avfallshåndtering? Kontakt daglig leder og salgsansvarlig, Trond Larsen, på telefon 958 38 381.

 

 Asbestholdige materialer

Skal inneholde: Emballert asbest i henhold til gjeldende regler

Skal ikke inneholde: Uemballert asbest og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Asbest er farlig avfall og deklareres (sendes til deponering), ikke gjenvinnes

 

 Batterier

Skal inneholde: Alle typer småbatterier

Skal ikke inneholde: Bilbatterier, batterier fra verktøy og lignende

Dette skjer med avfallet: Batteriene blir gjenvunnet hvis det er mulig

 

 Bilbatterier

Skal inneholde: Blyakkumulatorer, bilbatterier og lignende

Skal ikke inneholde: Andre typer batterier, batterier fra elbiler og annet type avfall

Dette skjer med avfallet: Metaller i batteriene gjenvinnes i spesialiserte anlegg

 

 Betong, ren med armering

Skal inneholde: Betong uten forurensing og armering knust og i større enheter

Skal ikke inneholde: Gulvbellegg, jord, varmekabler, treverk og forurenset betong

Dette skjer med avfallet: Brukes til forsterkningslag på parkeringsnalegg, gangveier, gårdsplasser, avfallsmottak og lignende

 

 Betong, ren uten armering

Skal inneholde: Betong uten forurensing og armering

Skal ikke inneholde: Armert betong, jord, varmekabler, gulvbelegg, varmekabler og treverk

Dette skjer med avfallet: Brukes til forsterkningslag på parkeringsnalegg, gangveier, gårdsplasser, avfallsmottak og lignende

 

 Bromerte flammehemmere

Skal inneholde: Gulvtepper, isolasjonsmaterialer, cellegummi og tekstiler som inneholder bromerte flammehemmere fra rehabilitering og rivning

Skal ikke inneholde: Annet avfall

Dette skjer med avfallet: Brommerte flammehemmere er farlig avfall som skal deklareres (sendes til deponering), ikke gjenvinnes

 

 Dekk

Skal inneholde: Dekk fra kjøretøy med og uten felg 

Skal ikke inneholde: Forurensing og andre avfallstyper

Dette skjer med avfallet: Dekk blir kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål

 

 Drikkekartong

Skal inneholde: Drikkekartonger som melkekartonger, juicekartonger og lignende

Skal ikke inneholde: Andre typer papp og papir og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Gjenvinnes og blir til nye drikkekartonger

 

 Elektronikk, blandet

Skal inneholde: Datautstyr, servere, harddisker, kontormaskiner, telefoner, telefaks, nettbrett, elektroniske hvitevarer, elektronisk kjøkkenutstyr,  kamera, spillkonsoller og elektroniske leker

Skal ikke inneholde: Lysstoffrør og lyspærer, tonerkassetter (disse kan sitte i printeren, men ikke leveres løse)

Dette skjer med avfallet: Miljøskadelige komponenter fjernes, mens plast, metall og glass gjenvinnes

 

 Energiplast

Skal inneholde: Plastemballasje som ikke kan materialgjenvinnes (for eksempel stroppebånd og cellofan til innpakking av blomster)

Skal ikke inneholde: Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater, plast som ikke er emballasje, farlig avfall, metaller

Dette skjer med avfallet: Energigjenvinnes

 

 Frityrfett

Skal inneholde: Alle typer matolje, frityrolje og annen vegetabilsk eller animalsk olje (fiskeolje)

Skal ikke inneholde: Emballasje eller annet avfall som ikke er frityrolje- eller fett

Dette skjer med avfallet: Frityrfett og matoljer renses og gjenvisses som biodiesel, biologisk fyringsolje, teknisk olje eller biogass

 

 Ftalater

Skal inneholde: Gulvbellegg og isolerglassruter fra rehabilitering og rivning

Skal ikke inneholde: Annet avfall

Dette skjer med avfallet: Ftalater er farlig avfall som deklareres (leveres til deponering), gulvbelegg kan energigjenvinnes

 

 Fyllmasser, forurensede

Skal inneholde: Forurensede masser fra jord og grunn

Skal ikke inneholde: Annet materiale eller fremmedelementer, masser som er farlig avfall, restavfall, trevirke og organisk materiale

Dette skjer med avfallet: Forurensede fyllmasser er farlig avfall og skal deklareres (leveres til deponering), det er avfallsbesitters plikt å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kapittel 9

 

 Fyllmasser, rene

Skal inneholde: Grus, ren stein av ulik størrelse, rene gravemasser med og uten armering, rene rivemasser uten armering (leca, tegl og lignende)

Skal ikke inneholde: Fremmedelementer, forurensede masser og organisk materiale

Dette skjer med avfallet: Rene masser kan disponeres uten tillattelse etter forurensningsloven, men skal leveres til et godkjent mottak iht. Plan- og bygningsloven

 

 Gips

Skal inneholde: Gips

Skal ikke inneholde: Andre fraksjoner enn gips, vått gipsavfall

Dette skjer med avfallet: Gipsen går til produksjon av ny gips

 

 Glass- og metallemballasje

Skal inneholde: Syltetøyglass, glassflasker, hermetikkbokser, nye metallbokser, aluminiumsfolige, metallokk, metallkorker, metalltuber

Skal ikke inneholde: Blyglass, speil, vindusglass, porselen, keramikk, krystall, ildfast glass, lyspærer, batterier, malingsspann, glass- og metall som ikke er emballasje

Dette skjer med avfallet: Glass gjennvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong

 

 Grot

Skal inneholde: Grener og topper av trær

Skal ikke inneholde: Røtter, stammer, jord, grus, steiner

Dette skjer med avfallet: Avfallet blir til brensel for biorenseanlegg uten renseanlegg

 

 Hageavfall

Skal inneholde: Løv, kvister, jord, planter, busker

Skal ikke inneholde: Stein, røtter, trær, svartelistede planter, annet avfall som restavfall, glass og metall

Dette skjer med avfallet: Avfallet blir kompostert og brukt til jordforbedring

 

 Isolasjon, mineralull

Skal inneholde: Mineralull eller steinull fra bygge- og riveprosjekter, som for eksempel Glava, Rockwool, himlingsplater, vintermatter og sydde matter

Skal ikke inneholde: Isolasjon laget av andre materialer som inneholder farlig avfall og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Mineralull og steinull legges på deponi, da kvaliteten som regel er for dårlig til at produsentene kan bruke dette i produksjon av ny isolasjon

 

 Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK

Skal inneholde: Isolasjonsmaterialer med KFK-, HKPF- eller HFK-holdige blåsmidler over grensen for farlig avfall

Skal ikke inneholde: Annet avfall

Dette skjer med avfallet: Blåsemidler kan saneres ut i egen prosess slik at plasten kan energigjenvinnes

 

 Kabler og ledninger

Skal inneholde: Alle typer kabler og ledninger

Skal ikke inneholde: Emballasje og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Stål, metall og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til råvarer, plast blir energigjenvunnet

 

 Klorparafinholdige isolerglass

Skal inneholde: Norske isolerglassruter produsert etter 1975, utenlandske isolerglassruter produsert mellom 1979 og 1990

Skal ikke inneholde: Andre typer isolerglassruter eller andre typer avfall/farlig avfall, isolerglassruter produsert i Norge før 1976 og produsert utenfor Norge før 1980

Dette skjer med avfallet: Glasset skjæres ut og sendes til materialgjenvinning, trerammer med avstandsskinner og fugemasse inneholdende klorparafiner blir destruert hos godkjent forbrenningsanlegg

 

 Komplekst metall

Skal inneholde: Forskjellige typer metall (kan inneholde innslag av for eksempel plast og treverk)

Skal ikke inneholde: Annet type avfall

Dette skjer med avfallet: Smeltes om til nye produkter og materialgjenvinnes

 

 Lyspærer og andre lyskilder

Skal inneholde: Sparepærer og andre kvikksølvholdige lyskilder

Skal ikke inneholde: Rette lysstoffrør, lyspære-emballasje, EE-avfall, glødelamper, farlig avfall og annet type avfall

Dette skjer med avfallet: Lyspærer og andre lyskilder er farlig avfall som skal deklareres, hvis mulig, metallet gjenvinnes

 

 Lysstoffrør, rette

Skal inneholde: Kun rette lysstoffrør

Skal ikke inneholde: Lysstoffrør og sparepærer som ikke er rette, emballasje for lysstoffrør, EE-avfall, glødeløamper, farlig avfall og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Rette lysstoffrør er farlig avfall som deklareres, hvis mulig, metallet gjenvinnes

 

 Maling, lim og lakk

Skal inneholde: Maling, lakk, trykkfarger, trykkfargeslam, lim, klebemidler, tetningsmasser, og emballasje med rester av maling, lim og lakk

Skal ikke inneholde: Løsmidler, produkter med isocyanater, produkter med organiske peroksider

Dette skjer med avfallet: Maling, lim og lakk er farlig avfall som skal deklareres, ikke gjenvinnes

 

 Matavfall

Skal inneholde: Våtorganisk avfall (matavfall)

Skal ikke inneholde: Metaller, glass, tekstiker, treverk, hageavfall, bleier og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Matavfall blir omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet, restprodukt etter varmebehandling benyttes til jordforbedring

 

 Matavfall med emballasje

Skal inneholde: Våtorganisk avfall (matavfall), kan være emballert med plast, papp eller papir

Skal ikke inneholde: Metaller, glass, tekstiker, treverk, hageavfall, bleier og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Matavfall blir omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet, restprodukt etter varmebehandling benyttes til jordforbedring

 

 Papir

Skal inneholde: Papir, kartong og drikkekartong

Skal ikke inneholde: Annet avfall og papp

Dette skjer med avfallet: Gjenvinnes og blir til nytt papir

  

 Papp, bølgepapp og kartonger

Skal inneholde: Bølgepapp og massiv papp fra varehandel, byggevarehandel og lignende

Skal ikke inneholde: Papir med plastbelegg, papir, drikkekartong, engangstallerkner, drikkebegere

Dette skjer med avfallet: Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong

 

 PCB-holdige isolerglass

Skal inneholde: Norske isolerglass datert mellom 1965 og 1975, utenlandske isolerglass datert til og med 1979 (ikke Thermopane-ruter)

Skal ikke inneholde: Isolerglass nyere enn beskrevet, annet avfall

Dette skjer med avfallet: Glasset skjæres ut og sendes til materialgjenvinning, trerammene blir energigjenvunnet hos godkjent forbrenningsanlegg 

 

 Plastfolie

Skal inneholde: Klar og farget folieplast, bæreposer, emballasje, krympeplast

Skal ikke inneholde: Andre typer plast, stroppebånd, hardplast, annet avfall

Dette skjer med avfallet: Smeltes om til nye produkter

 

 Plastflasker og kanner

Skal inneholde: Hardplast som for eksempel spylekanner, plastflasker, kanner og spann merket med faresymboler og som er drypptørre og tomme

Skal ikke inneholde: Andre typer avfall eller emballasje som inneholder farlig avfall

Dette skjer med avfallet: Smeltes om til nye produkter

 

 Restavfall, usortert

Skal inneholde: Blandet avfall til sortering

Skal ikke inneholde: Farlig avfall, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall, EE-avfall, store mengder stein og betong, gips, isolasjon, hageavfall, dekk, felger, matavfall

Dette skjer med avfallet: Avfallet blir så langt det er mulig sendt til gjenvinning og forbrenning

 

 Dette skal ikke kastes i restavfall

 • Kjemikalier: Tomme fugepatroner, spraybokser, malingsrester, rengjøringsmidler, drivstoff, olje,  løsemidler og lignende.

 • Elektriske artikler: Alt som går på strøm, for eksempel kjøleskap, vaskemaskiner, tv-apparater,  mobiltelefoner, elektriske ledninger, batteridrevene produkter osv. Dette leveres gratis der slikt kjøpes, eller kan tas med etter spesiell avtale.

 • Lysrør og sparelyspærer

 • Alle typer batterier 

 • Bildekk

 • Isolerglassruter:  Produsert i perioden 1965 tom 1975 (PCB). Fra 1975-1990 (Klorparafiner) leveres i separat container/pall.

 

 • Impregnert trevirke: Leveres i separat container

 

 • Asbest: Leveres forsvarlig innpakket i separat container/pall

 

 • Gulvbelegg: Leveres i separat container

 

 • Gips: Små mengder kan legges i godkjente sekker som knytes igjen og legges på toppen av  restavfallscontaineren. Litra Containerservice har slike for salg.

 

 • Matavfall: Leveres i separat beholder. Dette gjelder containere levert i Ringebu-Vinstraområdet.

 

Ved levering av avfall på mottakene som ikke tilfredsstiller krav til sortering, blir vi ilagt  avviksgebyr og sorteringskostnader. Dette må vi da viderefakturere. 

 

 Restavfall til forbrenning

Skal inneholde: Avfallsfraksjoner egnet for energiutnyttelse

Skal ikke inneholde: Farlig avfall, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall, EE-avfall, store mengder stein og betong, gips, isolasjon, hageavfall, dekk, felger, matavfall

Dette skjer med avfallet: Restavfallet leveres til godkjent forbrenningsanlegg hvor det produseres fjernvarme og prosessdamp

 

 Smittefarlig avfall

Skal inneholde: Smittefarlig eller infeksjonsfremmende stoff fra helse- og dyrehelsetjenesten, stikkende og skjærende avfall

Skal ikke inneholde: Dyrekadaver, slakteavfall, kassert melk, medisiner eller annet risikoavfall

Dette skjer med avfallet: Smittefarlig avfall sendes til anlegg med behandlingstillatelse eller til anlegg med forbrenningstillatelse og destrueres

 

 Spraybokser

Skal inneholde: Spraybokser som inneholder drivgass som for eksempel lakk og hårspray

Skal ikke inneholde: Spraybokser som har inneholdt for eksempel fugemasse eller annet type farlig avfall

Dette skjer med avfallet: Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke

 

 Tonerkassetter og blekkpatroner

Skal inneholde: Kasserte tonerkassetter og blekkpatroner fra skriver med eller uten kretskort

Skal ikke inneholde: Emballasje, annet EE-avfall og annet avfall

Dette skjer med avfallet: Sorterte tonerkassetter blir bearbeidet og går til gjenbruk, de kan også energigjenvinnes

 

 Trevirke, blandet

Skal inneholde: Ubehandlet trevirke, og trevirke som inneholder materiale som er behandlet med maling, lim og lakk, men som ikke regnes som farlig avfall

Skal ikke inneholde: Impregnert trevirke, brannhemmende plater og avfall som ikke er trevirke

Dette skjer med avfallet: Blandet trevirke blir til fjernvarme og prosessdamp i godkjent forbrenningsanlegg

 

 Trevirke, impregnert

Skal inneholde: Trykkimpregnert trevirke (kobber (Cu)- eller kobber/krom/arsen (CCA)- impregnert trevirke)

Skal ikke inneholde: Annet avfall og metall

Dette skjer med avfallet: Impregnert trevirke energigjenvinnes